5.jpg

Pædagogisk profil


Mere end 25 år på bagen og trofaste medarbejdere giver en veldokumenteret erfaring. På Krummerup tager vi udgangspunkt i erfaringspædagogik.

Vi lægger vægt på:

 • strukturerede rammer
 • rammer for adfærd
 • forudsigelighed i hverdagen
 • genkendelighed
 • udfordringer af elevens personlige grænser

Når man som ung flytter hjemmefra for første gang skal man lære en hel del nyt. Nye rutiner sammen med nye mennesker. Som elev på Højskolen i Krummerup bliver man dagligt konfronteret med mange nye udfordringer. Øget selvstændig-gørelse og ansvarlighed i eget liv er på dagsordenen.
Skolens elever er inddelt i grupper, hvor en overskuelig personalegruppe er primært ansvarlig for at hjælpe eleven med at håndtere sin hverdag. Vi anvender plancher og synlige opslag med billedinformationer for at holde et højt og letforståeligt informationsniveau.

Skole-delen
Undervisningen er tilrettelagt i overskuelige emneforløb, hvor eleverne hovedsagelig kan vælge delaktiviteter efter interesse, men hvor arbejdsformen gennemgående er bygget op over begreber som påholdenhed, koncentration, samarbejde og udfordringer i en kendt ramme.

Bodelen
Om eftermiddagen og aftenen kan eleverne vælge mellem tilvalgsfag som har så stor appel til eleverne, at de som regel vælger alle fag.

Af aktiviteter udbyder vi:

 • Svømning
 • Skydning
 • Ridning
 • Fitness
 • Afspænding
 • Kreative fag
 • Sløjd
 • Hjælp/kendskab til computer, iPad , telefoner o.lign.

Eleverne arbejder med botræning både på hold med madlavning, køkkenhold og "tøjbehandling" samt mere individuelt – bl.a. med personlig hygiejne, kost og rengøring af værelset. Ved alle måltider mødes eleverne af personale, som vejleder og opmuntrer i vanskelige situationer. Eleverne mødes af meget tydelige voksne, som med enkle budskaber hjælper dem med at finde struktur i hverdagen.

Vi afholder ugentlig såkaldte "gruppedage" hvor vi med enkle formularer i elevhøjde hjælper med at varetage elevens økonomi og foretage fornuftige indkøb. Opbygningen i skolens hverdag øger erfaringer med arbejde og samarbejde og bidrager ligeledes til at fremme elevens evne til at indgå i sociale sammenhænge.

Vores fokus er på:

 • Æstetiske læreprocesser (den gode relationen mellem lærer og elev)
 • Social stories (for at skabe større ro og struktur i hverdagen og give øget selvforståelse)
 • Rammeaftaler for adfærd (hjælp til at korrigere uhensigtsmæssig adfærd)
 • Procesdialog (løbende italesættelse)
 • Kommunikativ handling (at kunne udtrykke sig i forhold til den aktuelle omverden)
 • Vores emnebaserede tilgang i fritidsaktiviteter, undervisning og træning skal samlet set give eleverne en lang række egenskaber.
 • bringe eleverne i forskellige valgsituationer
 • fremme samarbejdsevnen
 • få eleven til at blive i fællesskabet og undgå marginalisering
 • bidrage med at de der kan, tager del i bidragskulturen
 • tage ejerskab
 • træne formidling og at procedere
 • opøve gode rutiner
 • fjerne begrænsninger og få øje på muligheder
 • udvikle elevernes positive selvbilleder og give eleverne oplevelsen af personlig succes
 • udfordre elevens grænser