1.jpg

Hvem kan gå på højskolen?

Højskolen i Krummerup tilbyder undervisning og specialpædagogisk støtte til unge mennesker med særlige behov. Eleverne skal være 16 år eller ældre, for at være elever hos os. Vi har elever med syns- og talehandicap samt lettere fysiske handicaps, elever indenfor autismespektrer eller elever med f.eks. epilepsi. 
Vores elever er ofte usikre på sig selv, og har brug for hjælp til at indgå i et større fællesskab. Derfor arbejder vi rigtig meget med trygge og overskuelige rammer, sociale kompetencer, identitetsdannelse og med- og selvbestemmelse for eleverne.
Grundtanken med de kreative fag, sport, teater og friluftsliv er, at vi ønsker at udfordre eleverne fysisk og mentalt, og fordi vi dagligt ser, hvor mange sejre og gode grin det giver, når vi udfolder os på mange måder. 

Vi har stor erfaring med elever indenfor følgende problematikker:

·        Infantile autister der med pædagogisk støtte kan indgå i en lille gruppe, men behøver ro og forudsigelighed.

·        Kromosomfejl, der gør, at eleven ikke kan styre opmærksomhedsfunktionen og behøver faste rammer og rutiner

·        Føtalt alkohol syndrom (F.A.S) Behøver meget fast og vedvarende struktur og tæt personalekontakt, for at fungere i gruppen.

·        Hyperkinetisk adfærdsforstyrrelse. Behøver meget fast og vedvarende struktur og tæt personalekontakt, for at fungere i gruppen.

·        Rubinstein-Taybi syndrom / meget følsomme elever i autismespektret, der behøver hjælp til at søge samværet og tættere relationer til kammerater.

·        Udviklingshæmmede med urealistisk opfattelse af egen formåen – hjælp til at skabe sociale relationer.

·        Meget sammensatte problemer gående i retning af autisme og ADHD, kombineret med en vis grad af kognitiv funktionsnedsættelse. Elever, der behøver konstant guidning for at kunne indgå i livet sammen med andre.

·        Downs syndrom og behov for at lære fællesskabets spilleregler, samt nødvendigheden i at overholde dem.

·        Epilepsi

 

·        Elever, hvor særlig støtte til familien også er nødvendig.