5.jpg

Uddannelse til livet


Højskolen i Krummerup er for unge over 16 år. Vi er en specialskole med tilhørende bo-afdeling, som har mere end 25 års erfaring i at arbejde med unge med særlige behov.
Alle eleverne på Krummerup har brug for hjælp i dagligdagen. Først og fremmest til socialisering og botræning.
Vores pædagogiske profil tilgodeser både de stille elever og de mere udadvendte. Vi lægger vægt på kreative fag, naturfag og fællesskab.
Undervisningen foregår i små hold og er opdelt i moduler og emner igennem året. Vi har mange måder at blive klogere på i Krummerup.
I naturen overskrider vi grænser og griner sammen, i køkkenet skaber vi måltider til hinanden, og når vi har morgensang synger vi alle med hver vores stemme. På Højskolen i Krummerup bliver eleverne en del af et fællesskab som rækker ud over egen næsetip.

Højskolen er grundlagt efter lov om specialundervisning for voksne, og er indrettet i kostskoleform.

Som hovedregel starter eleverne højskolen når de har gennemført 9. klasse på en specialskole, men vi optager også elever hvor bopælskommunen har givet dispensation for 9. klasse.

 

Vi er godkendte til at optage elever efter følgende paragraffer:

  • STU - lov om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

  • Lov om kompenserende specialundervisning for voksne

  • §104 i serviceloven - dagbeskæftigelse/undervisning

  • §107 i serviceloven - Voksne i midlertidig bolig.

  • §66 stk. 1 nr. 6 i serviceloven - Frivillig anbringelse af unge udenfor hjemmet

  • Som noget nyt pr. 1.8.2020 tilbydet højskolen nu også ophold i 365 dage om året!!!! kontakt skolen for yderligere information.

Link til Tilbudsportalen

Takster:

Taksterne afregner Næstved Kommune a ´conto med de relevante kommuner en gang om måneden i 12 måneder (1.8-31.7). Efterfølgende restafregnes i forhold til faktisk regnskab og åbnings/belægningsdage.

Takst for døgnelever 2020:

Skoledel: kr. 633 pr. dag/kr. 19.254 pr. måned i 12 måneder.

Bodel: kr. 1.105 pr. dag/kr. 33.611 pr. måned i 12 måneder.

Egenbetaling for kost, vask af tøj, internet og tv. m.fl. er indeholdt i taksten.

Indskrives eleven som alm. højskolen elev er skolen lukket hveranden weekend, samt i skoleferierne. Der er fra 1.8.2020. mulighed for at indskrive elever 365 dage om året - kontakt skolen for yderligere information.

   

Takst for dagelever 2020

Elever over 18 år: kr. 694,94 pr. dag/kr. 21.138 pr. måned i 12 måneder

Elever under 18 år: kr. 698 pr. dag/kr. 21.721 pr. måned i 12 måneder. 

Det er muligt at tilkøbe ekstra åbningstid, kontakt skolen for yderligere information. 

Det er bopælskommunen, som står for beregning af egenbetaling for den enkelte elev.                                                 Årsagen til at der er pris forskel på dagelever og/under 18 år er, at elever over 18 år selv betaler for forplejningen til højskolen.